top of page

CONTACT US

Do you have any questions or concerns? Do you have a prayer need? Is there something urgent you would like for us to help you with? Please feel free to contact us.

Thanks! Message sent.

Tel: 03-3377-5768

Toshin Bldg B2F

4-33-10 Yoyogi, Shibuya-ku 151-0053

OTHER JUPC CHURCHES AROUND JAPAN

● Sendai United Pentecostal Church
  Pastor: Seijiro Kon
 3-17-34-105 Takamatsu, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 981-0907
 ☎ 022-271-0398


● Haijima United Pentecostal Church
 Pastor: Richard Lucas, Seiken Yokoyama

 5-13-38 Midori-cho, Akishima, Tokyo 196-0004
 ☎ 042-519-6804


● Bible Fellowship Tokorozawa
 Pastor: Junichi Matsui

 1-3-18 2F Miyamoto-cho, Tokorozawa-shi, Saitama 359-1143
 ☎ 050-3636-8126 / 090-2764-8126
 💻 http://jesussaves.wp-x.jp

● Ibaraki United Pentecostal Church
 Pastor: Seiken Yokoyama

 236-3 Honda, Ikisu, Kamisu-shi, Ibaraki-ken 314-0133
 ☎ 0299-93-3011


● Global Impact Center
 Pastor: David Doan

 293-1 Mekaru, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0004
 ☎ 098-894-7723
 💻 http://www.globalimpact.jp


● Sound of Praise
 Pastor: Manabu Higa

 388-1 Esu, Uruma-shi, Okinawa 904-2244
 ☎ 098-963-7815
 💻 http://www.soundofpraisejupc.com

● New Life Fellowship Toyama
 Pastor: Eleno Aboabo

 Hayashi Bldg 3F, 3-42-1 Mukaino-machi, Takaoka-shi, Toyama
 ☎ 090-6880-5109 / nlftoyamajapan@gmail.com

● Tsu Evangelistic Center
  Pastor: Neil Taculad

 609-1 Tarumi, Tsu-shi, Mie-ken 514-0821
 ☎ 080-4534-9419


● UPC Matsusaka
  Pastor: June Pagalan

 123-3 3F, Maenoheta, Matsusaka-shi, Mie-ken 515-0045
 ☎ 090-4265-5305


● Fukuoka Impact Center
  Pastor: Les Clevenger

 2-121-203 Nakabaru, Nakagawa-machi, Chikushi-gun, Fukuoka  811-1213
 ☎ 090-1362-1975 / lclevenger@globalimpact.jp


● Nishihara Impact Center
  Pastor: Tomoko Miyahira

 2-23-25 1F, Uehara, Nishihara-cho, Okinawa 903-0125
 ☎080-3987-2533


● Ishinomaki Preaching Point
  Pastor: Yoichi Ishibashi

 3-13-13 Sakuragaoka, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 9811-0961
 ☎ 090-8988-0006


● Bible Fellowship Nagoya
  Pastor: Junichi Matsui

 Will Aichi, 1 Kamitatesugino-cho, Higashi-ku, Nagoya, Aichi
 ☎ 090-2764-8126
 💻 http://jesussaves.wp-x.jp


● Osaka Preaching Point
  Pastor: Richard Lucas, Seiken Yokoyama

 3-2-7-210 Momoyamadai, Minami-machi, Sakai-shi,

 Osaka 590-0141
 ☎ 072-349-7652

JUPC Churches
bottom of page